Automatizujeme interakcie s vašimi zákazníkmi

Ponúkame komplexné riešenia klientskej komunikácie prispôsobené vašim potrebám.

Sme poskytovateľ služieb riadenia klientskej komunikácie s vlastným customer communication management (CCM) nástrojom CommHUB na omnikanálovú komunikáciu.

Vďaka tomu dokážeme poskytovať na mieru šité služby s garanciou očakávaných biznis výsledkov.

Automatizácia interakcií naprieč kanálmi

Naša omnikanálová CommHUB platforma umožňuje obojsmernú komunikáciu cez mnoho digitálnych a fyzických kanálov vrátane fyzických listových zásielok, emailu, SMS, RCS, push notifikácií, WhatsApp, Google Business Messages, Messenger, Apple Messages for Business a ďalšími.

Komunikácia so zákazníkmi je plne automatizovaná aj s využitím chatbotov, voicebotov a mailbotov riadených umelou inteligenciou.

S vašimi zákazníkmi tak budete komunikovať efektívne, spoľahlivo a bezpečne.

Technológia a jej prevádzka v jednej službe

Aby ste mohli využívať benefity CommHUBu, nemusíte si kupovať CommHUB ako technológiu a budovať svoj interný tím špecialistov. Vaše komunikačné potreby pokryjeme ako end-to-end službu s SLA od dizajnu, cez integráciu, nastavenie až po správu a prevádzku komunikácie.

Službu nastavíme podľa vašich individuálnych potrieb, pričom ušetríte až 50% celkových nákladov na technológiu a ľudské zdroje.